• |
  • E-mail

Nástrojáreň

 
Nástrojáreň - celý katalóg
na stiahnutie(.pdf)


Nástrojáreň ponúka konštrukciu, výrobu, opravy a údržby:
• Foriem pre lisovanie termoplastov a termosetov
• Nástrojov pre plošné a objemové tvárnenie
• Zváracích, bodovacích, stehovacích, polohovacích, vŕtacích, závitovacích, frézovacích, upínacích, montážnych,
  nitovacích prípravkov ...

Nástrojáreň ďalej ponúka:
• Výrobu strojárskych súčiastok
• Mikronaváranie atď.

Okrem klasických obrábacích strojov nástrojáreň disponuje aj nasledujúcimi technologickými zariadeniami:
• Kopírovacia frézka: - Deckel KF2S
• CNC frézka: - FNG 40 CNC
• Obrábacie centrá:
  - Hedelius C60
  - Mikron VCP 800 W DURO
• Súradnicové vyvrtávačky:
  - BKoE 400x630/2 PA2
  - BKoE 630x1000/1 PS2
• Brúsky:
  - Brand 500
  - Geibel Hotz FS 640 Z SD
• Tvarová súradnicová brúska: - Hauser S3
• Elektroerozívne hĺbičky:
  - AgieCharmilles FO 350 S
  - Agie Agietron 1U
  - Charmilles Roboform 200
  - Agie Agietron 3U
• Elektroerozívne drôtové rezačky:
  - Agie Charmilles AC Classic V3
  - Agie Agiecut Sprint 20
  - Agie Agiecut 100 D
  - Charmilles Robofil C 440
• Elektroerozívny vyvrtávací stroj: - Drill 11
• 3D merací stroj: - DEA Global Classic
• Mikronaváračka: - MicroSpot

Konštrukcia nástrojárne využíva programové vybavenie:
1. UNIGRAPHICS: 3D CAD/CAM systém
• Mold Wizard: modul pre tvorbu elektród a konštrukciu foriem
• Manufacturing: modul pre tvorbu NC programov
2. SOLID EDGE: 3D CAD systém
3. AUTODESK INVENTOR: 3D CAD systém
4. AutoCAD, AutoCAD Mechanical: 2D CAD systém
5. PEPS: CAM systém pre tvorbu NC programov pre elektroerozívne drôtové rezačky

AKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...