• |
  • E-mail

Vedenie spoločnosti

Spoločnosť SEZ Krompachy je od roku 1992 privátnou akciovou spoločnosťou s čisto slovenským kapitálom.

Predstavenstvo:

Ing. Imrich Smaržík – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Dušan Török – podpredseda predstavenstva
Ing. František Dzurilla – člen predstavenstva a vedúci finančného oddelenia
Mgr. Jana Filipová –členka predstavenstva a finančno-personálna riaditeľka
Ing. Marcel Ferencz – člen predstavenstva a riaditeľ zahraničného obchodu
Ing. Ján Kamenický - člen predstavenstva a riaditeľ ZNA

Porada vedenia:

Ing. Imrich Smaržík – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Dušan Török – podpredseda predstavenstva a SPM
Mgr. Jana Filipová –členka predstavenstva a finančno-personálna riaditeľka
Ing. Marcel Ferencz – člen predstavenstva a riaditeľ zahraničného obchodu
Ing. Ján Kamenický - člen predstavenstva a riaditeľ ZNA
Ing. Damián Ringoš - výrobno-technický riaditeľ
Ing. Miroslav Straka - vedúci ORK/ISO
Ing. Ladislav Filip - obchodný riaditeľ SR, ČR
Roman Živčák - riaditeľ Závodu Vysokonapäťového programu
Eva Uhrinová - zapisovateľPre podporu exportu výrobkov má firma obchodné zastúpenia v Maďarsku, v Poľsku, vo Veľkej Británii, na Ukrajine a v Bulharsku.

Vlastná Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy je garantom prísunu kvalifikovaných pracovníkov a odborníkov so stredoškolským odborným vzdelaním v elektrotechnike a strojárstve.

AKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...