• |
  • E-mail

Novinky

Európske fondy

Projekty realizované firmou SEZ Krompachy a.s. s podporou Európskej únie.Prebiehajúce projekty:


Ukončené projekty:1. „ENERGOEFEKT“, výzva KaHR-21SP-1301

 

2. „Inovácia bodového zvárania – vytvorenie pracovných miest pre MRK“, výzva DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP


3. „Inovácia bodového zvárania v SEZ Krompachy a.s.“, výzva KaHR-111SP/LSKxP-11014. "Nový kompaktný ochranný a istiaci prístroj pre trojfázové elektrické inštalácie", výzva KaHR-13SP-0801, projekt bol úspešne ukončený v stanovenom termíne:
5. "SEZAM - Systematická edukácia zamestnancov", výzva DOP-SIA-2009/1.2.1/01, projekt bol úspešne ukončený v stanovenom termíne:
6. "Inovatívna technológia na výrobu dielcov a montáž ističov", výzva KaHR-111SP-0801,
projekt bol úspešne ukončený v stanovenom termíne:
7. "Zvýšenie energetickej efektívnosti", výzva KaHR-21SP-0901, projekt bol úspešne ukončený v stanovenom termíne:

AKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...