• |
  • E-mail

Certifikáty a ocenenia

Certifikáty

Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu a dodávateľa NCAGE
(NATO Commercial and Government Entity Code)


Ocenenia výrobkov

1998 - ocenený výrobok nová rada vačkových spínačov S 10 - 160 J na výstave ELOSYS Trenčín ako "Výrobok roka“
1999 - ocenený výrobok istič RI 60 / teraz označenie ako PR 60 / na výstave ELOSYS Trenčín ako "Výrobok roka“
2000 - ocenený výrobok odpínač s vákuovou komorou typ OJC 25 na výstave ELOSYS Trenčín
2003 - ocenený výrobok kompaktný spínač K16 J a K 32 J na výstave ELOSYS Trenčín
2004 - ocenenie "Konštruktér roku 2004" za vonkajší trakčný odpojovač UVE - Ž
2005 - ocenený výrobok vonkajší odpájač UVE - Ž pre železnice na výstave Vrútky
2006 - ocenený výrobok kombinovaný prúdový chránič PFI 2 na výstave AMPER
2006 - ocenený výrobok kombinovaný prúdový chránič PFI 2 na výstave ELOSYS Trenčín ako "Výrobok roka“

Výrobkové certifikáty

Vačkový spínač S 6,10 J
Vačkový spínač S10,16,25 J
Vačkový spínač S 32,63 J
Vačkový spínač S 32,40 J
Vačkový spínač S 100,160 J
Sporákový spínač S 32 JEP, K 32 JEP
Kompaktný spínač K32J

Motorový spúšťač MIS32

Istič PR60 B,C,D
Istič PR60 M

Istič PR120 B,C,D
Modulárny vypínač RV 60
Modulárny vypínač RV120
Vypínacia cievka VC
Podpäťová cievka PC
Pomocný kontakt PKJ
Svetelné signálky RS

Prúdový chránič PFB2 typ A
Prúdový chránič PFB2 typ AC
Prúdový chránič PFB4 EMC
Prúdový chránič PFB4
Prúdový chránič PFI 2
Prúdový chránič PFI 4
Prúdový chránič PCHB 4

Spínač Lýra, Elite
Spínač Štandard
Zásuvka Lýra, Elite
Zásuvka Štandard


Poistková skriňa PS100
Prípojková skriňa SPP
Rozvodnica Amber, Opal

Elektromerové rozvádzače RE
Rozvádzač transformačných staníc
Rozvádzač SR, PSR
Rozvádzač VRIS, PRISAKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...