• |
  • E-mail

Partneri

Zahraniční partneri firmy SEZ Krompachy a.s.

Slovenskí partneri firmy SEZ Krompachy a.s.
       
  » Bratislavský kraj
       
  » Trnavský kraj
       
  » Nitriansky kraj
       
  » Trenčiansky kraj
       
  » Žilinský kraj
       
  » Banskobystrický kraj
       
  » Prešovský kraj
       
  » Košický kraj

Českí partneri firmy SEZ Krompachy a.s.

Krajiny, kde sa nachádzajú partneri firmy SEZ Krompachy a.s.

   Anglicko
   
   Bangladéš
             
  Bielorusko     Bulharsko
             
  Česká republika     Čína
             
  Egypt     Estónsko
             
  Fínsko     Holandsko
             
  India     Irán
             
  Jordánsko     Kanada
             

  Libanon     Litva
             
  Lotyšsko
    Maďarsko
             
  Nemecko
    Oman
             
  Pakistan     Poľsko
             
  Rakúsko  
  Rusko
             
  Slovinsko     Španielsko
             
  Spojené arabské emiráty     Sri Lanka
             
  Surinam
 
  Švédsko
             
  Sýria  
  Taliansko
             
  Turecko      Ukrajina
             
  USA        
             
             

Partneri firmy SEZ Krompachy a.s.  

Bratislavský kraj  


ANMIMA
, Cablkova 3, 821 04 Bratislava
tel: 05/4821 3460, 02/4821 2340, fax: 02/4821 3444
e-mail: anmima@anmima.sk
http://www.anmima.sk/

BOA s.r.o
, Trebišovská 19, 821 06 Bratislava, Prevádzka: Lieskovec 13
tel/fax: 02/455 20 482
e-mail: boa@boa.sk

BQZ s.r.o.
, Mlynarovičova č. súp. 2660, 851 01 Bratislava
tel/fax: 02/6231 5446
e-mail: bqz@stonline.sk

EDEN EL-MAT s.r.o.
, Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava
tel: 02/5363 7394, 02/5363 7395 , fax: 02/ 5363 7916, 02/5363 7921
e-mail: edenba@edenelmat.sk
http://www.edenelmat.sk/

HAGARD: HAL, a.s., Ivánska cesta, 821 04 Mokráň záhon Bratislava
tel: 02/4363 5367, 02/4329 6673, fax: 02/4329 6646, 02/4341 1980
e-mail: predajna.ba@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

I+M Elektro
, Vajanského 70, 900 01 Modra
tel.: 033/ 647 4811, fax: 033/647 4811
e-mail: info@imelektro.eu
http://www.imelektro.eu/

I-CENTER, s.r.o.
, Tuhovská 27, 831 06 Bratislava
tel: 02/4910 1626, fax: 02/4910 1637
e-mail: i-center@i-center.sk
http://www.i-center.sk/

MAXXEL, a.s. , Mlynské Nivy 56 , 820 03  Bratislava
tel: 02/536 30 231, fax: 02/536 30 324
e-mail: info@maxxel.sk
http://www.maxxel.sk/

MC-Elektro, spol. s r.o.
, Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
tel: 02/442 538 65, fax: 02/442 538 00
e-mail:
sekretariat@mc-elektro.sk
http://www.mc-elektro.sk/

MURAT, s r.o.
, Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok
tel: 033/6481 151, 033/6481 159, fax: 033/6423 672, 033/6481 119
e-mail: murat@murat.sk, odbyt@murat.sk
http://www.murat.sk/

VEREX ELTO
, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
tel.: 02/4911 1930-32, fax: 02/4911 1990
e-mail: kucera@verexelto.sk
http://www.verexelto.sk/

ELMAT SLOVAKIA s.r.o., 1. mája 99/24, 901 01 Malacky
tel: 034/774 11 75, 0903 430 803
e-mail: elmat@elmat.sk
http://www.elmat.sk/
http://www.digestor.info/


Trnavský kraj  

HAGARD: HAL, a.s., Zavarská 10/-E, 917 00 Trnava
tel: 033/5571 207, fax: 033/5571 205
e-mail: tt@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

ELMAK, s.r.o.
, Hlboké 295, 906 31 Hlboké
Prevádzka: Turá lúka 84, 907 03 Myjava 3
tel.: 034/621 2267, 621 6015, fax: 034/654 0331
e-mail: elmak@elmak.sk

KOPÚN & spol.
, Šrobárova 1, Trnava 917 01
tel: 033/5501866, fax: 033/5341101
e-mail: kopuntt@kopun.sk
http://www.kopun.sk/
Nitriansky kraj 

ELCONT - František Czeh, Mesačná 36, 945 01 Komárno
tel/fax:035/7700538
e-mail: elcont.komarno@nextra.sk

ELIM-ELEKTRO
, Gúgska 47, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/640 0754, tel/fax:035/640 1665
e-mail: elim.nz@nextra.sk

HAGARD: HAL, a.s.
, Pražská 9, 949 01 Nitra
tel.: 037/7913 000, tel/fax:037/7411 508
e-mail: nr@hadard.sk
http://www.hagard.sk/

J.M.ELEKTRO
, Ludánska 17, 934 01 Levice
tel.: 036/630 7380-1,tel/fax: 036/630 7382
e-mail: j.m.elektro@slovanet.sk

MIKRA Nevidzany
, Hlavná 331, 952 01 Vráble
tel.: 037/783 1113, tel/fax:037/783 3562
e-mail: mikrak@stonline.sk

ELEKTROMAT - NITRA, Mostná 13 a Cabajská 31, 949 01 Nitra
Tel/fax: 037/ 77 22 163, mob:0905 480 647, 0918 533 822
e-mail: elektromat@elektromat.sk
http://www.elektromat.sk/

SVENTEX s.r.o.
, Zelená ulica 102, 940 53 Nové Zámky
tel/fax:035/6426600-1-2
e-mail: sventex@stonline.sk

SVENTEX s.r.o.
, Novozámocká 102, 945 05 Nitra
tel/fax:037/655 8961-2-3
e-mail: sventex.nitra@zoznam.sk

TRIO-ELKO
, I.Krasku 1, 934 01 Levice
tel/fax:036/631 3251
e-mail: trio.elko@post.sk

VEREX-ELTO, s.r.o.
, Pražská 10, 949 11 Nitra
tel.:037/692 7150, tel/fax:037/692 7112
e-mail: mihalik@verexelto.skTrenčiansky kraj 

ANMIMA, Textilná ul., 957 01, Bánovce nad Bebravou
tel: 038/760 45 39, fax: 038/760 45 39
e-mail: anmima@anmima.sk
http://www.anmima.sk/

ANMIMA
, Zámostie - Zlatovská 1805, 911 01 Trenčín
tel: 032/652 19 33, fax: 032/652 19 32
e-mail: anmima@anmima.sk
http://www.anmima.sk/

AUTO AKR Elektra
, Poľnohospodárov 2, 971 01 Prievidza
tel/fax: 046/542 1076
e-mail: rendek.akr@stonline.sk

ELOS
, A. Hlinku 15, 921 01 Piešťany
tel.:033/773 0293, fax:033/773 0292
e-mail: elos@elos.sk
http://www.elos.sk/

ELEKTRO - MLM, s.r.o Stavbárov 12, 971 01 Prievidza
Predajňa svietidiel: 0948 344377
Predajňa elektromateriálu: 0948 344378
E-mail: info@elektro-mlm.sk

prevádzka Zápotôčky: 0948 162 842
www.elektro-mlm.sk

HAGARD: HAL
, K zábraniu 112, 911 01 Trenčín
tel.:032/744 0510, fax: 032/7440 512
e-mail: tn@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
tel.: 042 / 44 31 879, fax: 042 / 44 31 880
e-mail: imao@imao.sk
http://www.imao.sk/

KOPÚN a spol
, 916 32 Hôrka nad Váhom
tel. 032-7798281, fax: 032-7798329
e-mail: kopun@ba.telecom.sk

VEREX-ELTO s.r.o.
, Zlatovská 27, 901 01 Trenčín
tel.:032/743 0071, fax:032/743 0074
e-mail: gavlasova@verexelto.sk
http://www.verexelto.sk/Žilinský kraj  

ANMIMA, Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina
tel.: 041/764 51 37, fax: 041/763 48 48
e-mail: anmima@anmima.sk
http://www.anmima.sk/

ANMIMA
, Ulica 1. Mája, 031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/55 201 02, fax: 044/552 86 30
e-mail: anmima@anmima.sk
http://www.anmima.sk/

BKL ELEKTRO
, Pri Turci, 036 01 Martin
tel/fax:043/413 4610
e-mail: bkl@nextra.sk

BKL ELEKTRO
, Aleja slobody 15, 026 01 Dolný Kubín
tel/fax:043/586 6549

ELSPOIN
, Saleziánska 6, 01001 Žilina
tel.: 041/7245726, fax: 041/700244
e-mail: elspoin@elspoin.sk
http://www.elspoin.sk/

HAGARD: HAL
, Kvačalova 11/B, 010 04 Žilina - Závodie
tel: 041/7244 365, fax: 041/7632 446
e-mail: za@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

ELMAT - KONEX elektro s.r.o., Podhora 51 - obchodný dom ADRIA, 034 01 Ružomberok
tel: 044/43 22 128, fax: 044/43 00 286
e-mail: rbkmop@konex.sk
http://www.konex.sk/

IMAO electric, s.r.o., Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
tel.: 043 / 23 88 714
e-mail: namestovo@imao.sk
http://www.imao.sk/

IMAO electric, s.r.o., Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 22 11
e-mail: tvrdosin@imao.sk
http://www.imao.sk/

KONEX ELEKTRO s.r.o., Na Bystričku 14, 036 01 Martin
tel/fax: 043/423 7856

KP s.r.o
, Kragujevská 4, 010 01 Žilina
tel.:041/564 0525-517, tel/fax:041/564 0618

KP s.r.o,
Janka Kráľa 83, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.:041/4215084

VEREX-ELTO, a.s.,
Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/547 4711, fax: 044/547 4759
e-mail: info@verexelto.sk
http://www.verexelto.sk/

VEREX Žilina a.s.
, M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 2227,32 , fax: 041/5002 226
e-mail: info@verexzilina.sk
http://www.verexelto.sk/

VEREX-ELTO s.r.o.
, 034 01 Ružomberok
tel:044/435 3221, fax:044/4323601
http://www.verexelto.sk/


Banskobystrický kraj 

ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
tel.: 048/416 3505, fax: 048/416 3345
e-mail: alfex@bb.psg.sk
http://www.alfex.sk/

AUTO AKR Elektra
, Poľnohospodárov 2, 971 01 Prievidza
tel.: 046/542 1076, fax:046/542 7600
e-mail: rendek.akr@stonline.sk

Elektro Friebert , Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica
tel/fax: 045/674 2305
e-mail: wollnerova@friebert.sk  www.friebert.sk

CONSTRUCT s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica
tel/fax: 048/416 1715
e-mail: construct_elektro@isternet.sk

CONSTRUCT s.r.o.
, Gemerská cesta 1, 984 01, Lučenec
tel.: 047/432 2751, fax: 047/433 0252
e-mail: construct_elektro@isternet.sk
http://www.home.sk/www/construct/

CONSTRUCT s.r.o.
, Potravinárska 17, 979 01 Rimavská Sobota
tel.:047/563 3796

ELARO s.r.o.
, Cesta osloboditeľov 183, 977 01 Brezno
tel: 048/6111081, fax: 048/6114057
e-mail: elarobr@stonline.sk

Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN
, Družstevná 5, 979 01 Rimavská Sobota
tel: 047/581 1171 fax: 047/581 1172
e-mail: osv.obchod@elektron.sk, el.inst.obchod@elektron.sk
http://www.elektron.sk/

HAGARD: HAL, a.s.
, Tulská 9227/2, 960 01 Zvolen
tel.: 045/5394 269, fax: 045/5394 616
e-mail: zv@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

HAGARD: HAL, a.s.
, Kremnička č. 51, 974 05 Banská Bystrica
tel.: 048/4204 001, fax: 048/4204 009
e-mail: bb@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

MURAT CK s.r.o.
, Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec
tel: 047/432 5960, 718
e-mail: muratck@murat.sk

OSKO a.s.
, Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica
tel: 048/ 414 2954, fax: 048/ 416 2563
e-mail: osko@osko.sk
http://www.osko.sk/

OSKO a.s.
, Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen
tel: 045/ 540 1993, fax: 045/ 540 1994
e-mail: zvolen@osko.sk
http://www.osko.sk/

P.T.Elektro
, Priemyselná 1, Ladomerská Vieska, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/673 5644, tel/fax: 045/673 5645
e-mail: elektrop@stonline.skPrešovský kraj  

E.D.E.N - EL MAT s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad
tel.: 052/772 2958, 2784 , fax: 052/772 1572
e-mail: edenpp@edenelmat.sk
http://www.edenelmat.sk/

EDISON
, Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Topľou
tel/fax: 057/446 1139, 2784
e-mail: info@edison.sk
http://www.edison.sk/

ELMIT, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov nad Topľou
tel: +421 57 381 14 27
mobil: +421 908 107 200, +421 918 706 793
e-mail: miklos.frantisek@elmit.sk, info@elmit.sk, elmit@elmit.sk
www.elmit.sk

ELTRA - ELMAT s.r.o.
, Bardejovská 32, 080 06 Prešov
tel.: 051/776 5017, tel/fax: 051/776 5016
e-mail: eltraelmat.odbyt@slovanet.sk
http://www.edenelmat.sk/

HAGARD: HAL, a.s.
, Tolstého 1, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 2234 , tel/fax: 057/775 5818
e-mail: stanislav.sivecky@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

HAGARD: HAL, a.s.
, Teplická 34, 058 01 Poprad
tel.: 052/776 7156,161 , fax: 052/7767157
e-mail: peter.lesicko@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

HAGARD: HAL, a.s.
, Budovateľská 50, 080 01 Prešov
tel.: 051/773 4029, fax: 051/773 3747
e-mail: peter.mohler@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

JANÁK s.r.o.
, Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
tel.: 057/765 91 19, fax: 057/758 07 91
e-mail: elektromaterial@janak-zeriavy.sk
http://www.janak-zeriavy.sk/

KONEX-ELEKTROODBYT s.r.o., Stöcklova 13, 085 01 Bardejov
tel.: 054/488 2086, tel/fax: 054/472 9023
e-mail: konexbj@stonline.sk
http://www.konex.sk/

TVOJA doba s.r.o.
, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov
tel.: 051/776 4478 , fax:051/748 4481
e-mail: tvojadoba@stonline.sk

VEREX-ELTO s.r.o.,
Jilemnického 4, 066 01 Humenné
tel.: 0902 955 660
e-mail: rusin@verexelto.sk
http://www.verexelto.sk/Košický kraj  

ELEKTRO - STAR, Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice
tel.: +421 908 060 808
e-mail: elektrostar@elektrostar.sk
www.elektrostar.sk

CB Elektro, s.r.o, Krivá 25, Košice 040 01

tel.: 055/677 11 73, fax: 055/677 11 73
e-mail: objednavky@cbelektro.sk
http://www.cbelektro.sk/

EDEN EL-MAT s.r.o.
, Priemyselná 2, 040 01 Košice
tel.: 055/633 0948 fax: 055/633 0949
e-mail: edenke@edenelmat.sk
http://www.edenelmat.sk/

ELEKTROSET s.r.o. Krompachy
, Okolie č. 6, 053 61 Spišské Vlachy
tel.:053/447 2067, 447 1506 , fax:053/447 1506,447
e-mail: elektroset1@stonline.sk

HAGARD: HAL, a.s.
, Holubyho 12, 040 11 Košice
tel: 055/677 0008, 9 , fax: 055/677 0006
e-mail: miroslav.pavlovic@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

HAGARD: HAL,
a.s.
, Močarianska 1, 071 01 Michalovce
tel.:056/688 2421, fax:056/688 2422
e-mail: marek.brehovsky@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

KONEX ELEKTRO s.r.o.
, Stavbárov 11, 071 01 Michalovce
tel.:056/642 0026 , fax:056/6442996
e-mail: konexmi@konex.sk
http://www.konex.sk/

KONEX ELEKTRO s.r.o.
, Zimná 69, 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/4462 562
e-mail: konexsnv@konex.sk
http://www.konex.sk/

KONEX ELEKTRO s.r.o.
, M.R. Štefánika, OD Jednota, 075 01 Trebišov
tel.: 056/672 7789, fax: 053/667 0040
e-mail: trebisov@konex.sk
http://www.konex.sk/

KONEX-ELEKTRO s.r.o.
, Dopravná 1, 040 13, Košice
tel: 055/6704 210,220,230,240, fax: 055/6704 200
e-mail: konex@konex.sk
http://www.konex.sk/

KONEX-ELEKTRO s.r.o.
, Rožňavská 7, 045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: 055/4602 060, fax: 055/7901 630
e-mail: konex_moldava@konex.sk
http://www.konex.sk/

MONTREL Plus s.r.o.
, Šafárikova 79/A, 048 01 Rožňava
tel.: 058/788 1321, fax: 058/732 6772

SETEZA – ELEKTRO s.r.o.
, Šafárikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/441 0481 , fax: 053/441 3035
e-mail: seteza@seteza.sk

VATI,
Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce
tel/fax: 056/644 2693
e-mail: vati@minet.sk

VEREX-ELTO s.r.o.
, Južná trieda 78, 040 01 Košice
tel.: 055/622 04 38, fax: 055/677 05 82
e-mail: fodor@verexelto.sk
http://www.verexelto.sk/Českí partneri firmy SEZ Krompachy a.s.

SEZ – CZ s.r.o.

Jihlavská 1007/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, Česká republika
tel. +420 56 663 0077, +420 56 662 9299, fax: +420 56 662 1427
e-mail: odbyt@sez-cz.cz, obchod@sez-cz.cz
http://www.sez-cz.cz/


AKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...