• |
  • E-mail

Prevádzky SEZ

PLASET  leták na stiahnutie(.pdf) ...
Výrobné zameranie je lisovanie plastových výliskov vstrekovaním alebo kompresným lisovaním. Spracovávané hmoty : ABS, PA, PBT, PC a formaldehydové živice. Výrobné stroje, ktoré sa používajú, sú vstrekovacie lisy uzatváracej sily od 200 do 4400 kN s maximálnou kapacitou vstreku 15 – 2500 cm3. Maximálna hmotnosť vstreku je 12 – 2200 g. Kompresné lisy mávajú lisovací tlak od 800 do 1500 kN. Ostatné technologické zariadenia: omieľacie zariadenia, sušičky hmôt, briketovací lis, drvič odpadov. Výrobné značky používaných lisov sú Arburg, Boy, PAY, CBJ, CS, CSB a KM.

Novinky:

Lis Arburg A370 – s dvoma vstrekovacími jednotkami – pre dvojkomponentné vstrekovanie plastov. Pre výlisky do hmotnosti xx kg.Lisy Arburg A820 a A920 pre výlisky do hmotnosti 2,2 kg.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Z galvanických povrchových úprav vykonávame hromadné a stacionárne zinkovanie s chromatovaním /žltým, prípadne modrým/, hromadné a stacionárne striebrenie a niklovanie, hromadné cínovanie a pomeďovanie.
V r. 2008 bola dokončená automatizácia procesu galvanických povrchových úprav, stúpla kvalita výstupov.


Z povrchových úprav tvorby organického povlaku vykonávame nanášanie náterových hmôt syntetických, nitrocelulózových a vypaľovacích a to striekaním, alebo máčaním.

PRVOVÝROBA ( lisovňa kovov, obrobňa )

LISOVŇA
Prvovýroba vyrába plošne tvárnené veľkosériové súčiastky, trieskovo opracované dielce, vykonáva povrchové úpravy galvanickým procesom a nanášaním farby na povrch súčiastok. Zaoberá sa aj zváraním plechových nádob a iných konštrukcií. Závod je schopný, v spolupráci s podpornými útvarmi, a.s., komplexne zabezpečiť výrobu súčiastky podľa dodaného výkresu.
Druhou alternatívou spolupráce je len výroba súčiastok po dodaní hotových prípravkov.
Vyrábané sú na jednoduchých, postupových, zlúčených a združených nástrojoch pri spracovaní plechov a pásov z Fe, Cu, Ms, a AI hrúbky 0,1 až 8 mm.
Lisovňa kovov disponuje modernými rýchlobežnými automatmi BRUDERER BSTA 41 a BSTA 50, tvárniaco-montážnymi automatmi BIHLER GRM 50, tvárniacimi automatmi TALO 25 a TPO 25 A a klasickými excentrickými lismi pre výrobu veľkosériových dielcov do hrúbky pásu 2,5 mm a malosériových dielcov z plechu 2 - 8 mm ojedinele až do hrúbky 15 mm s tvárniacou silou od 10 t do 160 t (LEN 10A, LEN 25C, A, LEN 63C, LEPA 100 VA, LEK 160).
Súčasťou prvovýroby je aj časť odporového zvárania podzostáv a zostáv.
Používajú sa pneumatické bodové zváračky 4O kVA a 8O kVA, pneumatické mikrobodovačky 4 kVA a 10 kVA.
Vybavenie pre zváranie Fe, Cu, Ms, Br, bimetálov a ich kombinácií.

NOVINKY:
Lis LEN 160 F s rovnačkou a podávačom - lis sila 160 t, kadencia 55 úderov/min – pre dielce do hrúbky 4 mm a šírky pásu 200 mmLis Burkhart EBU H63 s rovnačkou a rotačným podávačom - sila lisu 63 t , kadencia 45-140 úderov/min – pre dielce do hr. 2 mm a šírky pásu 200 mm.OBROBŇA KOVOV
V obrobni sa súčiastky vyrábajú v závislosti od objemu a zložitosti dielcov. Klasickou technológiou sa vyrába na hrotových, revolverových a dokončovacích sústruhoch, frézkach, vŕtačkách, brúskach a závitorezkách.
Hromadná výroba sa vykonáva na jednovretenových revolverových automatoch /A20, A2OB, A4OC/ a dlhotočných automatoch /AWA 4M, AWA 7, ADA 6, AWA 10, AWA 16, AWA 25 / ako aj viacvretenových vysokovýkonných sústružníckych automatoch /TORNOS SAS 16 DC/.
Výroba trubkových nitov sa vykonáva na JUS. Priebežné brúsenie na bezhrotových brúskach 3M 182, BB 10. Presné tvarové dielce charakteru sériovej výroby sa vyrábajú na skľučidlových a revolverových NC sústruhoch /SPL 25 NCA, SPRY 40 NC/.
Mimo obrábania je to produktívna technológia výroby závitov a závitových kolies na valcovačkách zapichovacím a čiastočne priebežným spôsobom /UPW 12,5.1, UPW 31,5.1 00/.

NOVINKY:

Automat ESOMATIC D2 Speed – na výrobu rotačných dielcov z drôtu do D3 – s rotačnou rovnačkou a rotujúcimi nožmi. 
ZVAROVŇA
Mnoho zostáv hlavne z oblasti VN prístrojov je zváraných. Zváranie nádob a ďalších konštrukcií je vykonávané hlavne na poloautomatoch MIG – MAG v atmosfére CO2 resp mix. Nízkouhlíkové ocele sú zvárané plameňom.


MONTÁŽ VÝROBKOV
Montáž VN prístrojov
Montáž elektrických prístrojov (domový inštalačný materiál): vypínače, zásuvky a spínače
Ističe a príslušenstvo
Montáž je prevádzaná zväčša ručne, pomocou rôznych prípravkov a náradia poprípade na poloautomatoch.
Montáž vykonávajú zväčša ženy, keďže ide o drobné dielce.
Súčasťou montáže je výroba podzostáv, testovanie, popisovanie a balenie.

AKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...